Personvern

Tel2Cel forplikter seg til:

Vi er avhengige av dine personlige opplysninger, som navn, adresse, e-post og et telefonnummer vi kan nå deg på. På denne måten kan vi sikre at informasjon og saksgang angående ditt innleverte produkt kommer til rette vedkommende og at informasjonene er på mest effektiv måte.
Personopplysningene du har oppgitt, vil på ingen måte bli videreformidlet eller brukt til andre formål eller til en tredje part. Vi vil at du som kunde skal føle deg trygg på at dine personalia blir håndert konfidensielt.

Personopplysningene blir lagret i en kundedatabase, dette fordi vi gir garanti på delene vi repararer. Da Tel2Cel Mobil & Data er et norskeid og norskregistrert firma, er det de norske lovene innen personvern som til hver og en tid er gjeldene.