Reklamasjon

Vi gjør oppmersom på at du må ha klaget skriftlig pr. e-post eller brev før Tel2Cel Mobil & Data kan behandle saken.

Last ned klageskjema

Tel2Cel AS - Tlf: 31 41 11 11 - Epost: support@tel2cel.no