Garanti

Garanti

Tel2Cel AS gir følgende garanti på reparasjoner utført av oss.
Garantien gjelder ikke om produktet blir utsatt for behandling som fører til skader på produktet. Vår garanti bortfaller om andre skrur på produktet, eller om produktet har vært reparert tidligere hos privatperson eller firma.

Alt innlevert utstyr må feilsøkes. Dette for å anslå kostnaden og for å avgjøre om det er flere skader. Hvis kunden - uansett årsak - ikke ønsker reparasjon utført, må det betales for diagnose og frakt (inn- og utsending).
Dette gjelder også i de tilfeller hvor det ikke blir funnet feil.

OEM deler:
Private
, 1 år.
Bedrifter, Normalt 6 måned og *1 år m/ service avtale ( Gjelder ikke faktura avtale ).
3 måned, batteri bytte.

Gjelder KOPI skjermer:
Private, 6 mnd.
Bedrifter, 3mnd.
 

Kundeforpliktelser

Du som kunde forplikter deg til å teste produktet så snart det er mottatt, innen to dager, og melde tilbake til oss om det skulle være noe som ikke er som det skal.
Det er kundens ansvar å selv sørge for backup av eventuell lagret informasjon på innlevert utstyr. Tel2Cel AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap av data.
Uavhentede gjenstander blir solgt eller kassert iht. bestemmelsene i "Lov om rett for handverkarar o.a til å selge ting som ikke vært hentet" av 29.mai 1953.

 

Omstendigheter

Omstendigheter som ikke gjør Tel2Cel AS erstatningspliktig.

Når et produkt blir skadet som følge av å bli mistet i bakken, kjørt over, mistet i vannet/ på sjøen, eller hvordan det skulle bli skadet, kan man i de aller fleste tilfeller se de utvendige «fysiske» skadene, men dette betyr ikke at det ikke er andre «indre» skader. Det kan forekomme senskader på hovedkortet, noe som gjør at produktet plutselig slutter å virke. Dette kan forekomme ved demontering av produktet, da alle delene i utgangspunktet er veldig skjøre, men etter at de har vært utsatt for «hard» behandling, som ved å bli mistet i bakken, er disse spesielt utsatt. Produktet er i sin helhet sammensatt av mange ulike komponenter, komponenter som er avhengig av hverandre for å fungere. Blir en / eller flere av disse komponentene skadet kan produktet i mange tilfeller ikke repareres.
Tel2Cel AS er ikke ansvarlige for skader eller tap som er forårsaket av slike senskader.

Tel2Cel AS kan ikke holdes ansvarlig for fuktskader på innleverte produkter. Et produkt kan være fuktskadet selv om det ikke har vært direkte i kontakt med flytende vann. Det er sensorer som blir utløste om det er kommet kondens i "maskineriet". Et produkt som har vært utsatt for kondens kan tilsynelatende fungere en tid, til det så plutselig kortslutter. En kan få kondens i sitt produkt på utallige måter, bare for å nevne noen kan det bli kondens ved at en tar produktet med seg inn på badet når en dusjer. Det er også stor sannsynlighet for at det oppstår kondens om man har produktet i en lomme når man er ute på tur, da spesielt i regnvær.

Verkstedet er ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av brann e.l med mindre det er utvist uaktsomhet. Tel2Cel AS tar heller ikke ansvar for konsekvenstap og følgeskader.
 

www.tel2cel.no

Tel2Cel AS - Tlf: 31 41 11 11 - Epost: support@tel2cel.no